Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/09


Předmět kontroly:

Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení 01/2017
    (původní znění: 11/2016)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XV/2016 na svém XV. jednání dne 28. 11. 2016.

tisk stránky