Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/04


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • statutární město Plzeň.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/V/2015 na svém V. jednání dne 30. 3. 2015.

tisk stránky