Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • PONTES Písek s.r.o.;
  • statutární město České Budějovice.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/V/2015 na svém V. jednání dne 30. 3. 2015.

tisk stránky