Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– doplňuje se:

 • Apelo s.r.o., Chrudim;
 • Hober s.r.o., Praha 3;
 • Křinický pivovar s.r.o., Praha 6;
 • Trutnovská zeleň, o.p.s., Malé Svatoňovice;
 • Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno;
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno;
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Praha 9;
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno;
 • CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha;
 • Český telekomunikační úřad, Praha;
 • Správa Národního parku Šumava, Vimperk;
 • Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze;
 • Vysoké – výrobní družstvo, Žďár nad Sázavou;
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové;
 • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace;
 • Masarykova univerzita, Brno;
 • Univerzita Palackého v Olomouci;
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně;
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno;
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava;
 • Vysoké učení technické v Brně;
 • Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech;
 • Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě;
 • statutární město Hradec Králové;
 • město Náchod;
 • město Písek;
 • město Třebíč;
 • město Znojmo;
 • Ing. David Štych, Strašice č.p. 7, Strašice;
 • Josef Štych, Strašice 329;
 • Rudolf Polák, Dolnopleská 432, Jaroměř-Josefov.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VI/2015 na svém VI. jednání dne 27. 4. 2015.

tisk stránky