Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/15


Předmět kontroly:

Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Finanční úřad pro Středočeský kraj, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VI/2015 na svém VI. jednání dne 27. 4. 2015.

tisk stránky