Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 14/24


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 06/2015
    (původní údaj: 04/2015).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/VII/2015 na svém VII. jednání dne 18. 5. 2015.

tisk stránky