Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/10


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím

Změna v položce:

předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím
(původní údaj: Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2015 na svém VIII. jednání dne 8. 6. 2015.

tisk stránky