Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/16


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnosti

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Městský soud v Praze;
  • Krajský soud v Hradci Králové;
  • Okresní soud v Jičíně;
  • Okresní soud v Klatovech;
  • Okresní soud Plzeň-sever;
  • Okresní soud v Sokolově;
  • Vězeňská služba České republiky, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VIII/2015 na svém VIII. jednání dne 8. 6. 2015.

tisk stránky