Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 14/29


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných příspěvkových organizací

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti a hospodaření s majetkem státu u vybraných příspěvkových organizací
(původní znění: Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných příspěvkových organizací);

Cíle kontroly:

Prověřit hospodaření s peněžními prostředky vynakládanými na úhradu vybraných nákladů z činnosti a majetkem státu u vybraných příspěvkových organizací
(původní znění: Prověřit hospodaření s peněžními prostředky vynakládanými na úhradu vybraných nákladů z činnosti u vybraných příspěvkových organizací);

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Hana Pýchová (původní údaj: Ing. Jan Vedral).

Změny schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/I/2015 na svém I. jednání dne 19. 1. 2015.

tisk stránky