Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 14/41


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/I/2015 na svém I. jednání dne 19. 1. 2015.

tisk stránky