Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/01


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– upřesňuje se (vybraní příjemci peněžních prostředků):

  • hlavní město Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/I/2015 na svém I. jednání dne 19. 1. 2015.

tisk stránky