Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/03


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Česká pošta, s.p., Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/I/2015 na svém I. jednání dne 19. 1. 2015.

tisk stránky