Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 15/39


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit organizační složky státu Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek

Cíle kontroly:

Prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit organizační složky státu Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek

Kontrolované osoby:

  • Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 06/2015
  • předložení KZ ke schválení: 02/2016

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Josef Kubíček

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Dodatek schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/I/2015 na svém I. jednání dne 19. 1. 2015.

tisk stránky