Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 14/15


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 06/2015
    (původní údaj: 02/2015).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/III/2015 na svém III. jednání dne 16. 2. 2015.

tisk stránky