Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 14/19


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok 2013

Změna v položce:

časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2015
    (původní údaj: 01/2015).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/III/2015 na svém III. jednání dne 16. 2. 2015.

tisk stránky