Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/04


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007–2013 na vybudování infrastruktury pro projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Změny v položkách:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
(původní znění: Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007–2013 na vybudování infrastruktury pro projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015);

Cíle kontroly:

Prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami
(původní znění: Prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky určené na vybudování infrastruktury pro projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami).

Změny schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/III/2015 na svém III. jednání dne 16. 2. 2015.

tisk stránky