Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/09


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství

Změna v položce:

časový plán:

  • zahájení kontroly: 10/2015
    (původní údaj: 04/2015),
  • předložení KZ ke schválení: 06/2016
    (původní údaj: 12/2015).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/III/2015 na svém III. jednání dne 16. 2. 2015.

tisk stránky