Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/01


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.;
  • Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Karlovy Vary;
  • Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko;
  • svazek obcí Hluboké-Krokočín-Újezd u Rosic;
  • město Cvikov;
  • obec Dobřív, okres Rokycany;
  • obec Smilovice, okres Mladá Boleslav;
  • obec Věrovany, okres Olomouc.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/IV/2015 na svém IV. jednání dne 2. 3. 2015.

tisk stránky