Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/02


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie

Změna v položce:

kontrolované osoby:

– upřesňuje se (vybraní příjemci peněžních prostředků):

  • statutární město Jihlava;
  • JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/IV/2015 na svém IV. jednání dne 2. 3. 2015.

tisk stránky