Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 15/27


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky

Změna v položce:

kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • PRAGOLET, s. r. o., Mnichovice;
  • Ing. Vladimír Fišer, Mlýnská 388/68, Brno.

vypouští se:

  • Ing. Vladimír Fišer, Elišky Přemyslovny 634/50, Brno.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XIV/2015 na svém XIV. jednání dne 19. 10. 2015.

tisk stránky