Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/25


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

Změna v položce:

Kontrolované osoby (doplňuje se):

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Gender studies, o.p.s., Praha
 • Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 1, Praha
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice
 • PIVOVAR SVIJANY, a.s., Svijany
 • Portus Prachatice, o.p.s., Prachatice
 • SANANIM, z. ú., Praha
 • SPONDEA, o.p.s, Brno
 • Univerzita Karlova
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
 • Vězeňská služba České republiky, Praha
 • Židovská obec Brno

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XV/2017 na svém XV. jednání dne 23. 10. 2017.

 

 

tisk stránky