Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/03


Předmět kontroly:

Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 12/2017
    (původní údaj: 10/2017)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XVI/2017 na svém XVI. jednání dne 13. 11. 2017.

tisk stránky