Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/21


Předmět kontroly:

Správa daně z příjmů právnických osob

Změna v položce:

Kontrolované osoby (upřesňuje se):

  • Finanční úřad pro Středočeský kraj, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XVI/2017 na svém XVI. jednání dne 13. 11. 2017.

 

 

 

tisk stránky