Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/23


Předmět kontroly:

Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

Změna v položce:

Kontrolované osoby

doplňuje se:

  • ZETINA, spol. s r.o., Brno;
  • Josef Durák, Veselá 150/15, Znojmo;

vypouští se:

  • BioVendor - Laboratorní medicína a.s., Brno;
  • MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XVI/2017 na svém XVI. jednání dne 13. 11. 2017.

 

 

 

 

tisk stránky