Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/24


Předmět kontroly:

Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání

Změna v položce:

Cíle kontroly:

Prověřit nastavení a využívání centralizovaného zadávání ve státní správě a prověřit hospodárnost pořízení vybraných komodit.
(původní údaj: Prověřit nastavení a využívání systému centralizovaného zadávání ve státní správě a prověřit hospodárnost a efektivnost nákupu vybraných komodit.)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XVI/2017 na svém XVI. jednání dne 13. 11. 2017.

tisk stránky