Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/15


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovace

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

doplňuje se:

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu;
  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice;
  • Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Brno;
  • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno;
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
  • Mendelova univerzita v Brně;
  • Univerzita Palackého v Olomouci;
  • Vysoké učení technické v Brně.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XVIII/2017 na svém XVIII. jednání dne 11. 12. 2017.

tisk stránky