Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/21


Předmět kontroly:

Správa daně z příjmů právnických osob

Změna v položce:

Kontrolované osoby

doplňuje se:

  • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové;
  • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava;
  • Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Plzeň.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XVIII/2017 na svém XVIII. jednání dne 11. 12. 2017.

tisk stránky