Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/36


Předmět kontroly:

Účetní reforma v oblasti veřejných financí

Změna v položce:

Cíle kontroly:

Prověřit, zda byla účetní reforma v oblasti veřejných financí připravena a realizovaná tak, aby zajistila vykazování spolehlivých a využitelných informací o hospodářské situaci státu a účetních jednotek typu organizačních složek státu či státních příspěvkových organizací.

(původní znění: Prověřit, zda účetní reforma v oblasti veřejných financí vytvořila podmínky pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci na úrovni státu a účetních jednotek typu organizačních složek státu či státních příspěvkových organizací.)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XVIII/2017 na svém XVIII. jednání dne 11. 12. 2017.

tisk stránky