Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/02


Předmět kontroly:

Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2018
    (původní údaj: 12/2017)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/I/2018 na svém I. jednání dne 22. 1. 2018.

tisk stránky