Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/03


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím

Změna v položce:

Kontrolované osoby

doplňuje se:

 • Arcidiecézní charita Praha
 • Bioinstitut, o. p. s., Olomouc
 • In IUSTITIA, o.p.s., Praha
 • META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Praha
 • NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava
 • Asociace pro interkulturní práci, z. s., Praha
 • Beleco, z.s., Praha
 • Český svaz včelařů, z.s., Praha
 • Senioři České republiky, z. s., Praha
 • Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., Praha
 • Slovo 21, z. s., Praha
 • TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Praha
 • Český svaz ochránců přírody, Praha
 • Klub českých turistů, Praha
 • PRO-BIO LIGA pobočný spolek, Praha
 • Svaz zakládání a údržby zeleně, Brno
 • Za snadné dárcovství, Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/III/2018 na svém III. jednání dne 5. 3. 2018 .

tisk stránky