Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/06


Předmět kontroly:

Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 04/2018
    (původní údaj: 03/2018)
  • předložení KZ ke schválení: 12/2018
    (původní údaj: 11/2018)

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Hana Hykšová
(původní údaj: RNDr. Hana Pýchová)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/III/2018 na svém III. jednání dne 5. 3. 2018.

tisk stránky