Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 18/33


Předmět kontroly:

Podpora z operačního programu Praha – pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě

Cíle kontroly:

Prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky na vybraná opatření operačního programu Praha – pól růstu ČR účelně a efektivně a v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;
  • vybraní příjemci peněžních prostředků*.

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 04/2018
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 01/2019

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Kinšt

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2018 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/V/2018 na svém V. jednání dne 23. 4. 2018.

* Kontrolované osoby budou upřesněny změnou plánu kontrolní činnosti.

tisk stránky