Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 18/34


Předmět kontroly:

Implementace inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republiky

Cíle kontroly:

Prověřit, zda Ministerstvo dopravy řídí a společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR implementuje vybrané silniční ITS způsobem, který vede k hospodárnému a efektivnímu vynaložení peněžních prostředků na dosažení cílů dle Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) a dalších strategických dokumentů

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo dopravy;
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha.

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 05/2018
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 03/2019

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Kinšt

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2018 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/V/2018 na svém V. jednání dne 23. 4. 2018.

tisk stránky