Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 18/35


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český báňský úřad

Cíle kontroly:

Prověřit, zda Český báňský úřad hospodaří s peněžními prostředky a majetkem státu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně

Kontrolované osoby:

  • Český báňský úřad, Praha.

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 10/2018
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 06/2019

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Hana Hykšová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2018 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/V/2018 na svém V. jednání dne 23. 4. 2018.

tisk stránky