Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 18/36


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně

Cíle kontroly:

Prověřit, zda příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:

  • Národní knihovna České republiky, Praha;
  • Moravská zemská knihovna v Brně.

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 10/2018
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 07/2019

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Roman Procházka

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2018 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/V/2018 na svém V. jednání dne 23. 4. 2018.

tisk stránky