Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/04


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

 • Jihočeský kraj, České Budějovice;
 • Moravskoslezský kraj, Ostrava;
 • Středočeský kraj, Praha;
 • Ústecký kraj, Ústí nad Labem;
 • Český hydrometeorologický ústav, Praha;
 • Cement Hranice, akciová společnost, Hranice;
 • Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem - Pardubice;
 • METAZ Týnec a.s., Praha;
 • PRECIOSA ORNELA, a.s., Zásada;
 • Severočeské doly a.s., Chomutov;
 • Wotan Forest, a.s., České Budějovice;
 • ADM Trading Prague s.r.o., Olomouc;
 • BPS Pacov s.r.o., Pacov.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 10/V/2018 na svém V. jednání dne 23. 4. 2018.

tisk stránky