Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/12


Předmět kontroly:

Správa daně z přidané hodnoty

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 06/2018
    (původní znění: 03/2018)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 12/V/2018 na svém V. jednání dne 23. 4. 2018.

tisk stránky