Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/04


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • ADM Trading Prague s.r.o., Olomouc;

– doplňuje se:

  • ADM Olomouc s.r.o., Olomouc.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VI/2018 na svém VI. jednání dne 21. 5. 2018.

tisk stránky