Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/33


Předmět kontroly:

Podpora z operačního programu Praha – pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Jako doma - Homelike, o.p.s., Praha;
  • RUBIKON Centrum, z.ú., Praha;
  • R - Mosty, z.s., Praha;
  • Centrum sociálních služeb Praha;
  • Městská část Praha 14;
  • Městská část Praha-Satalice;
  • Ing. Marie BREUSSOVÁ, Libeň 120, Libeř (okres Praha - západ).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/VI/2018 na svém VI. jednání dne 21. května 2018.

tisk stránky