Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/15


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva vnitra za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 18/15 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VI/2018 na svém VI. jednání dne 21.5.2018.

tisk stránky