Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/11


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Oblastní nemocnice Příbram, a.s.;
  • Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Karlovy Vary.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VII/2018 na svém VII. jednání dne 11. června 2018.

tisk stránky