Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/33


Předmět kontroly:

Podpora z operačního programu Praha – pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • COMEFLEX ACCOUNTING s.r.o., Praha;
  • DOMUS VITAE, z.ú., Praha;
  • Duhový tandem z.s., Praha;
  • In nostrum posterus, z.s., Praha;
  • InBáze, z. s., Praha;
  • Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., Praha;
  • Studujte.cz, o.p.s., Praha;
  • VČELÍ ÚL, z.s., Praha;
  • Městská část Praha-Slivenec;
  • Městská část Praha 20.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2018 na svém VIII. jednání dne 25. června 2018.

tisk stránky