Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/36


Předmět kontroly:

Účetní reforma v oblasti veřejných financí

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2018
    (původní znění: 06/2018)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/IX/2018 na svém IX. jednání dne 16. 7. 2018.

tisk stránky