Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/18


Předmět kontroly:

Podpora rozvoje digitalizace výuky v České republice

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • itelligence, a.s., Brno;
  • Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost
  • Základní škola Kladno, Moskevská 2929

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/X/2018 na svém X. jednání dne 30. července 2018.

tisk stránky