Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/09


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služeb

Změna v položce:

Cíle kontroly:

Prověřit poskytování peněžních prostředků státního rozpočtu vynakládaných na podporu sociálních služeb a vyhodnocování plnění cílů v této oblasti
(původní znění: Prověřit poskytování a použití peněžních prostředků vynakládaných na podporu sociálních služeb a prověřit, zda podpora přispívá k plnění cílů v této oblasti)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/X/2018 na svém X. jednání dne 30. července 2018.

tisk stránky