Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/21


Předmět kontroly:

Správa daně z příjmů právnických osob

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 10/2018
    (původní znění: 07/2018)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XI/2018 na svém XI. jednání dne 27. srpna 2018.

tisk stránky