Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/08


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • LIPRA PORK, a.s., Rovensko pod Troskami
  • PROVEM a.s. Havlíčkův Brod, Kojetín
  • SELMA a.s., Jihlava

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XI/2018 na svém XI. jednání dne 27. srpna 2018.

tisk stránky