Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynaložené na program Kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Film Servis Plzeň s.r.o.;
  • FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s., Praha;
  • Pražské jaro, o.p.s., Praha;
  • Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XII/2018 na svém XII. jednání dne 17. září 2018.

tisk stránky