Informace o ukončení kontrolní akce č. 17/29


Číslo kontrolní akce: 17/29

Předmět kontroly:

Majetek a prostředky určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační služby

Senát Nejvyššího kontrolního úřadu dne 12. července 2018 usnesením č. 17/29/2018/3 schválil kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/29.

Vzhledem k tomu, že kontrolní závěr z výše uvedené kontrolní akce obsahuje utajované informace, na které se vztahuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, byl podle rozhodnutí Kolegia NKÚ ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, zaslán pouze Poslanecké sněmovně PČR, Senátu PČR, vládě ČR a kontrolované osobě a ve Věstníku NKÚ nebude zveřejněn.

tisk stránky