Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynaložené na program Kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury
(původní znění: Peněžní prostředky vynaložené na program Kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury)

Cíle kontroly:

Prověřit poskytování a použití peněžních prostředků určených na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury a ověřit, zda tyto prostředky přispívají k naplňování cílů státní kulturní politiky
(původní znění: Prověřit poskytování a použití peněžních prostředků určených na program Kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury a ověřit, zda tento program přispívá k naplňování cílů státní kulturní politiky)

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Domingo-Mozart-Prague z. s.
  • DW7, o.p.s., Olomouc
  • Filharmonie Brno, příspěvková organizace
  • Galerie města Plzně, o.p.s.
  • MusicOlomouc, spolek
  • Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
  • Plzeň 2015, zapsaný ústav

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XIII/2018 na svém XIII. jednání dne 15. října 2018.

tisk stránky